CAMPUS Køges Rusmiddelpolitik & Beredskab

Vi ønsker at være til stede for alle elever, studerende, kursister, ansatte og forældre, som måtte have brug for hjælp og rådgivning i forbindelse med rusmidler.

 

Rusmidler på CAMPUS Køge:

  • CAMPUS Køge er imod rusmidler, men ikke imod dem der bruger dem.
  • Det er ikke foreneligt med uddannelse på CAMPUS Køge at være påvirket af hverken legale eller illegale rusmidler.
  • Beruselse og påvirkning af rusmidler i undervisningstiden er ikke tilladt og kan medføre hjemsendelse eller bortvisning.

 

 

  • Besiddelse, indtagelse og handel med rusmidler i CAMPUS Køge området er ligeledes ikke tilladt og overtrædelse kan medføre politianmeldelse og bortvisning. Varigheden af bortvisningen afgøres i hvert enkelt tilfælde.
  • Kriminalitet bliver politianmeldt.

 

Rusmiddelpolitikken og Beredskabet er udviklet på baggrund af et større samarbejde imellem institutioner under CAMPUS Køge og er godkendt af samtlige ledere samt samarbejdspartnere. 

 

Kontaktansvarlige:

EASJ: Lene Knudsen, lekn@easj.dk, tlf: 50762626

EUC Sj.: Jeanette Wohlert, jewo@eucsj.dk, tlf. 25 23 58 90

KHS: Annette Jönsson, anj@uv.khs.dk, tlf: 56670455, tlf: 41317749

KHS: Pia Rosbæk, pro@khs.dk, tlf: 56670454

Køge Gym: Pascale Stenberg, kgpa@kggym.dk, tlf: 51713637

Klemmenstrupgaard: Flemming Andersen, flemming@klemmenstrupgaard.dk, tlf: 41786642

10. klasses center: Jakob Thomsen, jaco588a@koegeskoler.dk

SOSU Sj.: Brian Rasmussen, brra@sosusj.dk, tlf: 29103849

VUC: Louise Balsløv Hansen, RLO@vucroskilde.dk, tlf: 40125529