Vi forener uddannelse, innovation og erhverv

I et tæt samarbejde med Køge og Stevns Kommune, Region Sjælland, det lokale erhvervsliv og 12 forskellige uddannelsesinstitutioner bidrager CAMPUS Køge til den nationale målsætning om, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller i beskæftigelse.

CAMPUS Køge er et uddannelsessamarbejde med 15 partnere. Vores formål er bl.a. at fastholde, udvikle og udbygge stærke uddannelsesinstitutioner og uddannelsesmiljøer i Køge Bugt gennem samarbejdsprojekter og koordinerende tiltag. Dertil udvikler vi løbende samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og det offentlige og private arbejdsmarked for at forbedre uddannelsesmulighederne i CAMPUS.