Derfor er vi med

Unge fra Stevns har krav på en nem og effektiv adgang til et bredt udbud af ungdomsuddannelser, hvor den faglige kvalitet er høj, og den enkeltes trivsel såvel som gruppens er i centrum. Det er helt afgørende for målsætningen om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.  

 CAMPUS Køge kan tilbyde et attraktivt og varieret studiemiljø for unge studerende. I de kommende år vil det være helt afgørende at udviklingen fortsætter, både sådan at overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse styrkes, og sådan at samarbejdet mellem uddannelserne øges.

Det er sådan, at vi sikrer, at flere unge får adgang til men også gennemfører en uddannelse.

 

Derfor er vi med

VUC Roskilde vil indgå i samarbejdet på CAMPUS Køge for at styrke vores samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner til gavn for vores kursister. Det kan bl.a. være gennem etablering af brobygningsforløb, fælles uddannelsesforløb, opkvalificering af hinandens elever, kursister og studerende og andre fælles tiltag.

Vi tror på, at vi sammen kan udvikle et sundt og inspirerende studiemiljø for unge borgere i Køge, der vil understøtte elevers og kursisters uddannelsesplaner og chancen for at komme helt i mål med deres studieønsker og -valg. I CAMPUS Køge kan der opstå en synergieffekt, hvor vi alle kan drage fordel af hinandens kompetencer og tilbud.

Vi vil bidrage aktivt til, at studiemiljøet på CAMPUS Køge vil summe af læring, livslyst og fællesskab og kontinuerligt kvalificere vores rolle og ansvar over for unge og voksne uddannelsessøgende, der vil videreuddanne sig på andre uddannelsesinstitutioner.