Uddannelsesanalyse 2018

Uddannelsesområdet er et vigtigt indsatsområde for Region Sjælland. Mange unge har langt til uddannelse, der er mange unge uden hverken job eller uddannelse og regionen har for få faglærte og højtuddannede. Derfor udarbejdes hvert år en uddannelsesanalyse for, at udviklingen på uddannelsesområdet kan følges tæt.

Læs mere

I got skills Rapport

Grib erhvervsuddannelserne er et undervisningsmateriale for grundskolens ældste trin, der via de fag, de kender, fæstner sig omkring konkrete erhvervsuddannelser udarbejdet af faglærere fra erhvervsuddannelserne og lærere fra folkeskolen, støttet af Region Sjælland, Næstved Kommune, Regionens erhvervsskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Læs mere

Inspirationsvandring Ølby St. til CAMPUS Køge d. 18.08.2017

Inspirationstur og byudviklingsvandring – mellem Ølby St. via Karlemosen til CAMPUS Køge

Læs mere

Medici 2018 - afrapportering

Rapporten samler op på årets Medici Camp der i år omhandlede mobilitet og transport til og fra CAMPUS skolerne . 

Læs mere

Elevrådskonferrence - rapport

Rapport om årets Elevrådskonferrence  på CAMPUS Køge

Læs mere

Digitaliseringsrapport 2017

Følgende rapport er konklusionen på Digitaliseringskonkurrencen afholdt i uge 12, 2017 på Køge Handelsskole. Konkurrencen er muliggjort og finansieret af Køge Kommunes Digitaliseringspulje, samt udviklet og afholdt i et samarbejde mellem Borgerservice i Køge Kommune, Køge Handelsskole og CAMPUS Køge.
 

Læs mere

Uddannelsesanalyse 2017 fra Region Sjælland

Uddannelsesanalyse 2016 er en videreførelse af tidligere års uddannelses- analyser. Region Sjælland har udarbejdet uddannelsesanalyser siden 2013, og analyserne følger både op på de nationale målsætninger og på en række af målene i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Uddannelsesanalyse 2016 er, ud over et faktaafsnit, inddelt i tre kapitler inspireret af målsætningerne fra Kompetenceparat 2020. 

Læs mere

Medici 2017 - afrapportering

Rapporten samler op på årets Medici Camp der i år omhandlede Lovparken og de unges brug af parken. 

Læs mere