Inspirationsvandring Ølby St. til CAMPUS Køge d. 18.08.2017

Inspirationstur og byudviklingsvandring – mellem Ølby St. via Karlemosen til CAMPUS Køge

Læs mere

Medici 2018 - afrapportering

Rapporten samler op på årets Medici Camp der i år omhandlede mobilitet og transport til og fra CAMPUS skolerne . 

Læs mere

Elevrådskonferrence - rapport

Rapport om årets Elevrådskonferrence  på CAMPUS Køge

Læs mere

Digitaliseringsrapport 2017

Følgende rapport er konklusionen på Digitaliseringskonkurrencen afholdt i uge 12, 2017 på Køge Handelsskole. Konkurrencen er muliggjort og finansieret af Køge Kommunes Digitaliseringspulje, samt udviklet og afholdt i et samarbejde mellem Borgerservice i Køge Kommune, Køge Handelsskole og CAMPUS Køge.
 

Læs mere

Uddannelsesanalyse 2017 fra Region Sjælland

Uddannelsesanalyse 2016 er en videreførelse af tidligere års uddannelses- analyser. Region Sjælland har udarbejdet uddannelsesanalyser siden 2013, og analyserne følger både op på de nationale målsætninger og på en række af målene i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Uddannelsesanalyse 2016 er, ud over et faktaafsnit, inddelt i tre kapitler inspireret af målsætningerne fra Kompetenceparat 2020. 

Læs mere

Medici 2017 - afrapportering

Rapporten samler op på årets Medici Camp der i år omhandlede Lovparken og de unges brug af parken. 

Læs mere

Rådet for Ungdomsuddannelser: Holland, Schweiz og Sverige kan inspirere Danmark

Rådet for Ungdomsuddannelser har fået gennemført tre landestudier af elementer i ungdomsuddannelsessystemer. Det er mundet ud i en række anbefalinger til ministeren for børn, undervisning og ligestilling.

Læs mere

Nye grundforløb kan mindske frafald erhvervsskolerne

Et år efter afsluttet grundforløb var hver tredje elev på erhvervsskolerne stadig ikke i gang med hovedforløbet. Det viser ny rapport om hovedforløbet forud for reformen af erhvervsuddannelserne. Ifølge rapporten er der et stort potentiale for mere og bedre vejledning på skolerne, som reformen forsøger at tage højde for.

Læs mere