Uddannelsesanalyse 2017 fra Region Sjælland

Uddannelsesanalyse 2016 er en videreførelse af tidligere års uddannelses- analyser. Region Sjælland har udarbejdet uddannelsesanalyser siden 2013, og analyserne følger både op på de nationale målsætninger og på en række af målene i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Uddannelsesanalyse 2016 er, ud over et faktaafsnit, inddelt i tre kapitler inspireret af målsætningerne fra Kompetenceparat 2020. Kompetenceparat 2020 er en fælles langsigtet uddannelsessatsning, hvor det overordnede mål er at sikre motiverede unge på uddannelserne. Bag Kompetenceparat 2020 står bl.a. Regionsrådet, de sjællandske kommuner og uddannelsesinstitutionerne i Region Sjælland. Opgørelserne i Uddannelsesanalyse 2016 er, hvor det er muligt, opdelt på både regioner og kommuner. Det er på den måde muligt for de enkelte kom- kommuner i regionen.

Link: http://www.uuv.dk/uploads/tal_fra_UUV/uddannelsesanalyse/20170124_uddannelsesanalyse%202016.pdf