Medici 2018 - afrapportering

Rapporten samler op på årets Medici Camp der i år omhandlede mobilitet og transport til og fra CAMPUS skolern. 

Læs hele artiklen her