I got skills Rapport

Grib erhvervsuddannelserne er et undervisningsmateriale for grundskolens ældste trin, der via de fag, de kender, fæstner sig omkring konkrete erhvervsuddannelser udarbejdet af faglærere fra erhvervsuddannelserne og lærere fra folkeskolen, støttet af Region Sjælland, Næstved Kommune, Regionens erhvervsskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning.

I got skills' mål har været at spille hinandens fagligheder stærke.

Erhvervsuddannelserne har øvet sig på at gøre det klart, hvilke grundfaglige elementer der er nødvendige for at gennemføre en given erhvervsuddannelse.

Grundskolen har fokuseret på, hvordan man kan skabe didaktisk velfunderede undervisningsforløb, der i praksis kan gennemføres på skolerne.

  • Det har været en spændende udfordring, fordi begge parter arbejder med forskellige sider af elevernes læring. Grundskolen skal sikre, at de enkelte dele i fagene læres og trænes.
  • Eleverne skal have et fundament, som ungdomsuddannelserne skal bygge videre på.

Derfor giver det mening at se på hinandens praksis. Det giver de bedste betingelser for vores fælles elever. Det skaber muligheder, der kan gribes af de unge.

Download den samlede rapport her:

Samlede Rapport

Udvalgte Kapitler: