Erasmus+

logo erasmus plus

 

 

Mange unge har svært ved at gennemføre en uddannelse. Ensomhed og manglende på fællesskab er blandt grundene til at unge dropper ud fra deres uddannelse. Køge Kommune har med projektet ”A Student Engaged is a Student Retained” fået støtte fra EU til en række ’mobiliteter’ der skal give undervisere, ledere og administrativt personale bedre kompetencer til at håndtere unge, der er i risiko for at falde fra deres uddannelse. 

Vision og formål

Projektet er et kompetenceudviklingsprojekt som skal give ledere, undervisere og administrativt personale på de 5 institutioner bedre viden til at tackle frafaldsproblematikken og redskaber til at stimulere unge mennesker til at gennemføre deres uddannelse. Projektet er støttet under ”Mobility of Learners and Staff”, og projektets tilskud skal give personale fra institutionerne mulighed for besøg på andre uddannelsesinstitutioner i udlandet eller tage på kursus i udlandet for at lære om frafaldsproblematikken samt, hvordan man kan stimulere unge mennesker til at gennemføre deres uddannelser.

Projektets målgruppe

Projektet henvender sig til ledere, undervisere og det administrative personale på de fem institutioner, der er en del af dette projekt.

 

Aktiviteter

Aktivitet 1
The London Challenge

Omkring år 2000 stod det dårligt til på flere af Londons skoler. De var Storbritanniens dårligste målt på elevernes standpunkt og udvikling. De dårligste skoler fandtes i Londons fattigste områder med mange tosprogede familier og generelt lavt uddannelsesniveau. Den daværende regering besluttede at investere massivt i at forbedre Londons skoler og igangsatte et omfattende program – The London Challenge.  

Et kerneelement i programmet var at definere en fælles vision og et moralsk formål, der forpligtede alle lærere, ledere og administratorer på at give alle børn den bedst mulige uddannelse. Elementerne fra programmet er nu en fast bestanddel af skoledriften i London. Nogle af de skoler, der klarede sig dårligst, ligger nu på eller lige over det nationale gennemsnit.

Intentionen med turen til London er at hente konkret viden med hjem og samtidig se skolernes organisering i praksis gennem skolebesøg, oplæg og rundvisninger i Londons belastede distrikter.

Forhåbningen er at personalet kommer hjem med ny inspiration, viden og redskaber, der kan bruges direkte i klasselokalet og i konkrete situationer med unge der viser sig at have udfordringer. I oktober rejser en delegation bestående af personale fra Køge Kommune, UUV og erhvervsuddannelserne fra EUC Sj, ZBC og KHS til London, for at se nærmere på programmet The London Challenge.

 

Aktivitet 2
Erhvervsuddannelser i Finland

Gode muligheder for videreuddannelse, kvalificerede undervisere, stærk virksomhedsinddragelse og virkelighedsnær skolepraktik har fået flere unge til at søge mod erhvervsuddannelserne i Finland.

I 1990’erne oplevede de finske erhvervsuddannelser lav tilslutning blandt de unge, men Finland har formået at vende udviklingen, og efter en målrettet erhvervsuddannelsesreform ser billedet anderledes ud. Siden 2003 er optaget på de erhvervsfaglige uddannelser steget, og i 2008 nåede andelen af unge, som vælger EUD direkte efter grundskolen, op på 42 pct., hvor det har ligget stabilt siden. Erhvervsuddannelsernes øgede tilslutning hænger blandt andet sammen med den høje grad af anerkendelse, som lærerne møder. For at undervise på erhvervsuddannelserne skal man være universitetsuddannet og have minimum tre års relevant erhvervserfaring. Der er af den grund prestige forbundet med at være erhvervsskolelærer i Finland, og det smitter af på både elever og forældre. På den baggrund var 12 uddannelsesledere, UUV og Køge Kommune, herunder CAMPUS Køge i Finland for at se nærmere på den udvikling det finske skolesystem har oplevet gennem de sidste år. 

Ny reform

Med besøg på Ministeriet for Undervisning og Kultur samt flere forskellige erhvervsskoleudbydere både i Helsinki, Espoo og Oulu fik gruppen god mulighed for at se og høre om erhvervsskolernes organisering. Ligeledes blev gruppen klogere på de seneste reformer af erhvervsuddannelser og tankerne bag. Der er netop blevet vedtaget en ny erhvervsuddannelsesreform i Finland, som er trådt i kraft fra januar 2018. Reformen indebærer blandt andet, at den enkelte studerende i fremtiden i højere grad bliver i stand til selv at designe et individuelt uddannelsesforløb. Digitale læringsmiljøer og nye pædagogiske tilgange skal inkorporeres, og samtidig vil læring på arbejdspladsen blive en større del af uddannelserne. Reformen appellerer til at styrke praktikdelen af uddannelserne, så tillærte kompetencer både demonstreres og udvikles gennem oplevelsen af praktiske arbejdssituationer.

Turen var givende ift. videndeling og erfaringsudveksling med de finske modtageorganisationer, hvor der var god mulighed for at diskutere forskelle og ligheder, samt lade sig inspirerer til nye tiltag blandt de deltagende institutioner. 

 

Projektets samarbejdspartnere

Køge Kommune er hovedansøger på uddannelsesprojektet og har ansøgt om midler sammen med Køge Handelsskole, EUC Sjælland, ZBC og UUV Køge Bugt. Projektet løber fra den 1. august 2017 til 31. juli 2019. 

Erasmus initiativ