Movia - mobilitet og transport

Med et CAMPUS område i konstant udvikling og udvidelse, er det vigtigt at have konstant fokus på transport og mobilitet - hvordan kommer de unge allerede nu til og fra CAMPUS, og hvordan kan vi forbedre deres transportmuligheder i fremtiden?

 

Vision og formål

 CAMPUS Køge har indgået et samarbejde med Movia for at kunne optimere elevernes transportmuligheder til og fra CAMPUS. Fokus ligger ikke kun på kollektiv trafik, men også på cykelstier, fortov, samkørselsordninger og andre alternative tiltag, der kunne gøre transporten til og fra CAMPUS lettere for vores elever, studerende og kursister. Arbejdet vil tage udgangspunkt i elevernes, såvel som de ansattes, egne erfaringer og nuværende transportvaner med henblik på optimering af disse.

 

Projektets målgruppe

 Projektet henvender sig til de over 5.000 elever og knap 500 ansatte, som hver dag transporterer sig til og fra CAMPUS Køge og Gymnasievej.

 

Aktiviteter

For at nå vores vision har vi planlagt en række aktiviteter, som skal hjælpe os med at komme i mål. Aktiviteterne er arrangeret af CAMPUS Køge i samarbejde med Movia, med input fra CAMPUS skolerne Køge Handelsskole, Køge Gymnasium og EUC Sjælland.

Aktivitet 1
Transport og mobilitet survey

For at kunne kortlægge elever, studerende, kursister og ansattes nuværende mobilitet og transportvaner, har Movia opbygget en survey, som fokuserer på henholdsvis kollektiv trafik, cykling, transport i bil eller med motorcykel og gang. Surveyen er i november 2017 blevet delt af CAMPUS Køge med de skoler, der ligger henholdsvis i CAMPUS området (dvs. Køge Handelsskole, Erhvervsakademi Sjælland, 10. klasse CAMPUS Køge, EUC Sjælland og ZBC) samt skolerne på Gymnasievej (altså Køge Gymnasium og VUC). Formålet med surveyen er dels at blive klog på den nuværende transport situation og dels at identificere områder med plads til forbedring på hver af de ovenstående transport-områder.

 

Aktivitet 2
Unge viser vej og Medici Camp 2018

 "Unge viser vej" er et undervisningsforløb udviklet af Movia, der har til formål at inddrage eleverne og få deres bud på forbedring i forhold til transport og mobilitet. Undervisningmaterialer fokuserer bl.a. på kortlægning af de unges mobilitet i hverdagen, idéudvikling og design af nye tiltag, problemløsning og realisering. Undervisningsforløbet blev baggrunden for Medici camp 2018 - et fælles event for STX, HHX og HTX, hvor eleverne, der blev inddelt i grupper på tværs af uddannelserne, fik 24 timer til at komme med deres bud på en konkret problemstilling i Køge Kommune.

Den fulde rapport for Medici Camp 2018 kan downloades her

 

Projektets samarbejdspartnere

Movia campus