Synergi mellem campus og folkebibliotek

CAMPUS Køge og KøgeBibliotekerne har samarbejdet om at skabe ’synergi’ mellem bibliotek og campus. Målet er at udvikle et nyt og spændende biblioteks- og læringsmiljø, der skal være til gavn for både de studerende på CAMPUS Køge og Køges borgere på sigt.

I 2016 støttede Slots- og Kulturstyrelsen samarbejdet, som gik ud på at etablere samarbejde mellem folkebibliotek, fagbibliotek og uddannelser. Det var i Danmark noget nyt. Projektet resulterede i fire anbefalinger (se nedenfor), som kan blive definerende for fremtidige samarbejder nationalt set.

 

Vision og formål

Projekt har bidraget til at udvikle nye koncepter og anbefalinger som kobler tværsektorielle bibliotekstilbud i det fysiske rum (både på skolen og på biblioteket) samt i det virtuelle. Mere konkret har projektet afdækket, hvorledes bibliotekerne bedre kan understøtte studieforløb, faglig netværksdannelse og livslang læring blandt studerende.

Et andet væsentligt formål for projektet er at motivere studerende til benyttelse af bibliotekstilbud i Køge og på nationalt plan. Gennem læringsmiljøer og bibliotekstilbud i nye rammer og kontekster skal fremtidens brugere motiveres så lysten til at lære bibeholdes hele livet igennem. 

 

Projektets målgruppe

Den primære målgruppe er meget forskelligartet og repræsenterer alle campus’ elever, studerende og kursister. Uddannelsesinstitutionernes medarbejdere og undervisere er også en målgruppe for projektet. Denne gruppe er afgørende for at kunne få kontakt til den primære målgruppe af studerende.

 

Anbefalingerne

Projektet resulterede i fire hovedanbefalinger:

  • Samarbejde mellem undervisere og biblioteker: For at fange de studerende i den rette sammenhæng er et nært samarbejde med undervisere afgørende.

  • Kommunikation med de studerende: Interesse, respekt og inddragelse er vigtige tilgange i kommunikationen med studerende.

  • Studiemiljø: Et fysisk sted der er de studerendes eget, hvor de kan mødes om både faglige og sociale temaer.

  • Netværk og videndeling: Samarbejde og studie kræver netværk og deling af viden i forskellige former.

Du kan blive meget klogere på anbefalingerne og projektet ved at hente guide og rapport via linket i boksen til højre.

Samarbejdspartnere i projektet

Synergi initiativ

Derudover har Slagelse Bibliotekerne, Roskilde Bibliotekerne, Næstved Bibliotek og Borgerservice, Biblioteket UCSJ og Faggruppen Bibliotek & Uddannelse fungeret som reference partnere for projektet.