Frivillige kræfter uddanner fremtidens brandmænd

 

Siden starten af 2014 har de frivillige brandmænd i Køge undervist de 15-18-årige, der er interesserede i at lære mere om det at være brandmand. De unge mødes på brandstationen hver onsdag fra 16.00 -20.30 og ca. hver fjerde lørdag. Her lærer de om alt hvad det indebærer at være brandkadet samtidigt med at de indgår i et fællesskab, med varm aftensmad på bordet og gode rollemodeller at lære fra.

Hvert hold består optimalt set af ca. 16 unge drenge og piger, hvis der er nok tilmeldte. På brandstationen på Tigervej underviser de frivillige brandmænd og Falck dem i alt fra fysisk træning, førstehjælpsredning, beredskabstjeneste og naturligvis brandbekæmpelse. 

- Formålet med projektet er ikke kun at hverve flere frivillige brandmænd til lokalområdet. Brandkadetterne bydes indenfor i et fællesskab og lærer noget om at hjælpe andre. Der er mange forskellige typer, der melder sig som brandkadet og forløbet kan også hjælpe nogle af de unge mennesker, der har det lidt svært i hverdagen på grund af personlige udfordringer eller de, der har svært ved at koncentrere sig i skolen, siger formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Køge Kommune, Lissie Kirk.

Et holdforløb strækker sig over ca. ni måneder og når undervisningsforløbet er afsluttet, får hver brandkadet et kompetencegivende uddannelsesbevis i grunduddannelse i brand. Helt på lige fod som de voksne, modtager de unge brandkadetter et uddannelsesbevis, der kan åbne døre til en dag at blive brandmand. 

- Rigtig mange af vores brandkadetter vælger efter endt uddannelse selv at starte som frivillige brandmænd og mange bliver i sidste ende instruktører for de nye brandkadetter. Vi hører også tit fra EUC og de andre uddannelsessteder, hvor de unge går, at brandkadetterne virkelig får noget ud af forløbet og kommer tilbage til skolebænken med en helt ny motivation og tilgang til skolen, siger instruktøransvarlig i Køge for brandkadetter, Jens Aage Hansen.

De frivillige brandmænd lægger ca. 1300 gratis undervisningstimer pr. hold og en gang om måneden, besøger de unge kadetter Falck i Lellinge, hvor de bliver undervist af de rigtige brandmænd.  Det er ikke kun træning, de unge brandkadetter deltager i. Under stormen Urd i 2016, var de dygtige brandkadetter med ude for at lægge Watertubes imod oversvømmelser. Senest var kadetterne endda med ude for at slukke en møddingebrand, da alarmen gik under træningen.

Der starter nye hold op i september. Hvis du vil vide mere om at blive brandkadet, kan du kontakte Jens Åge Hansen på heidiaage@pc.dk