72 ungdomsboliger opføres ved Campus

UDDANNELSE: Fra skoleåret 2020/ 2021 vil 72 nye ungdomsboliger stå klar ved Campus Køge. Håbet er naturligvis, at flere studerende vil bosætte sig i Køge -og blive.  

Efter nogen tids komplikationer med at få regnestykket til at gå endeligt op, kunne et enigt byråd i aftes godkende igangsætningen af byggeriet af 72 ungdomsboliger ved Campus Køge.

Projektet har allerede fået byggetilladelse, og nu kan byggeriet så formelt gå i gang efter gårsdagens byrådsgodkendelse.

Ikke overraskende vækker det stor glæde blandt byrådets partier.

-Vi mangler ungdomsboliger, og nu ser det ud til at kunne blive til noget, efter at det har trukket ud grundet økonomien. Det er bare en tæskegod sag, sagde borgmester Marie Stærke (S) som indledende bemærkning.

Venstres Ken Kristensen kaldte det for » starten på et forhåbentlig godt eventyr « i forsøget på at implementere visionen om at gøre Køge til et sjællandsk videns-og uddannelsescentrum.

-Og så vil vi gerne have, at de, som kommer her for at uddanne sig, bliver boende i Køge. Det kan de 72 ungdomsboliger være med til at understøtte, sagde han.

Mads Andersen (K) tøvede ikke med at benævne området som » Danmarks mest spirende campus, « men mindede også om, at der længe har været et stort efterslæb på ungdomsboliger, såfremt man sammenligner med andre relevante uddannelsesbyer.

Det gør den aktuelle sag så meget mere positiv, konstaterede han.

Liv hele døgnet
Opførelsen af de 72 ungdomsboliger giver for Enhedslistens Niels Rolskov en gylden mulighed for at opføre en bydel, » hvor livet leves hele døgnet, « som han formulerede det.

-Med planerne skaber man en campus, hvor man foruden at kunne tage en uddannelse også kan bo der.

Det betyder, at de studerende ikke behøver køre dertil i bil, men blot kan gå over til uddannelsesinstitutionen.

Med tiden håber jeg, at der også kan etableres en café og måske et par sportsting derude, sagde han ved gårsdagens byrådsmøde.

Af de 72 ungdomsboliger bygges i alt 40 nye et-rumsboliger og 32 to-rumsboliger.

Huslejen bliver ifølge Køge Kommune på cirka 3.340 kroner månedligt for et-rumsboligen, mens to-rumsboligen ventes at koste 4.160 kroner i husleje.

Sidstnævnte opføres tilmed med et design, der tillader, at man med en ekstra væg vil kunne skabe to separate værelser.

Boligerne opføres af Domea Køge, og byggeriet ventes færdigt 1. marts 2020 og dermed indflytningsklar en håndfuld måneder senere.

Dagbladet Køge 28. november 2018, Anders Fallesen Id:e6fdc948