Advokat pustede liv i teorien

 

Faget erhvervsret blev forvandlet til historier fra den virkelige verden, da elever i fem klasser på Køge Handelsgymnasium fik besøg af advokat Kathrine Ruhnau, som er en tidligere elev fra Køge Handelsgymnasium.

I et tæt pakket auditorium fik eleverne fra 2u, 2x, 3b, 3v og 3x en virkelighedsnær tur rundt i emnet 'erstatning uden for kontrakt', da advokat Kathrine Ruhnau omsatte de mange fagord fra lærebøgerne til praksis med talrige eksempler fra retspraksis. Lektor Dagny Thomsen havde inviteret Kathrine Ruhnau inden for i undervisningen for at sætte en praktisk dimension på hverdagens teori.

Kathrine Ruhnau blev selv student på Køge Handelsgymnasium i 2009, og hun arbejder som advokat hos Nørregaard|Mieritz på Køge Torv, der pr. 1. marts fusionerer med DreistStorgaard, og dermed bliver en del af Region Sjællands største advokatkontor udenfor København. Kathrine Ruhnau har før besøgt skolen som advokatfuldmægtig, men for fire måneder siden fik hun titlen "advokat."

Præcedens er vigtigt
"Mange tror, at lovgivningen i form af regler, forskrifter mv. giver et svar på alle juridiske spørgsmål. I praksis forholder det sig imidlertid anderledes. Ofte er svaret på et konkret juridisk spørgsmål ikke reguleret ved lov. Det gælder eksempelvis særligt i erstatningssager uden for kontraktforhold. Det bliver i sådanne sager derfor ofte typisk afgørende at undersøge retspraksis for lignende fortilfælde med henblik på at vurdere sagens retlige karakter. Det er bl.a. det, der gør faget utroligt spændende at arbejde med. Det er et arbejdsfelt med en masse nicheområde og underemner, som man kan fordybe sig i, og hvor hverdagen aldrig er ens," fortalte Kathrine Ruhnau.

Kathrine Ruhnau førte eleverne rundt i hendes eget arbejde i den juridiske verden, og gav eksempler på hvordan hun til daglig arbejder med emner som tab, ansvarsgrundlag, kausalitet, adækvans, ansvarslempelse og ansvarsfrihed. Eleverne kom med relevante og nysgerrige spørgsmål, og Kathrine Ruhnau gav både svar og gode grunde til, hvorfor det er vigtigt at have kendskab til jura. Hun fortalte også om hvordan hun selv fik interessen for jurastudiet og for advokatuddannelsen. Eleverne var tilfredse med oplægget, og det supplerede undervisningen godt - især fandt de det interessant at høre teorien formidlet gennem en praktiker, lyder det fra Dagny Thomsen.