Når bordet fanger

 

Forud for deltagelse i Young Enterprise går mange timers forberedelse. For fire elever fra EUX Business på Køge Handelsskole har processen med Table Solutions bragt dem rundt om mange forskellige aktører - og forbi MakerSpace i Zealand - Sjællands Erhvervsakademi i CAMPUS Køge for at blive klar til konkurrencen.

Patrick Schou, Jonas Rønnov, Mads Rønnov og Magnus Richardt er ved at forberede sig til Young Enterprise. Det er underviser Mai Louise Kühle Nielsen fra EUX & EUD Business, der vejleder dem i projektet og tager med dem til Young Enterprise 19. marts i Vordingborg. Forud for konkurrencen går der mange timer med at få styr på alle aspekter fra brainstorm, forberedelse og rapportskrivning til at øve pitch.
"Vi tog alle fem med til Næstved, da eleverne fra Køge Handelsgymnasiums innovationsstudieretning deltog i Young Enterprise tidligere på året," siger Patrick Schou og fortsætter: "Her fik vi et godt indblik i opgavens karakter, og vi fandt ud af, hvordan vi kan udnytte rammerne for konkurrencen bedst muligt. Vi har fået en god fornemmelse for, hvad der skal til for at klare sig godt: Vi har set, hvad dommerne kigger efter og hvordan vi bedst muligt kan præsentere vores koncept og produkt på dagen. Vi har en ide om hvordan vi bedst kan udnytte standens muligheder og hvad vi skal lægge vægt på," siger Patrick Schou. Magnus Richardt supplerer: "Vi kender potentialet - nu skal vi bare udfylde det bedst muligt".

Alt kommer i spil
"Det er en lang og spændende proces, som kræver meget af vores opmærksomhed. Det er i et tværfagligt mix af uddannelsens fag, vi skal bruge for at komme i mål. Vi har fat i mange virksomheder for at kunne indhente priser på materialer og services - og vi skal lave konkurrentanalyser og meget mere," siger Magnus Richardt.
"Vi trækker på virksomhedsøkonomi, matematik og regnskab, afsætningsøkonomi og samfundsfag - og engelsk. Vi samarbejder tæt sammen med underviser Henrik Mikkelsen på Zealand - Sjællands Erhvervsakademi i Køge om 3D print og knowhow til forskellige programmer. Og Henrik har koblet os med Dennis, som er studerende på multimediedesign, som kommer fra Slovakiet," siger Patrick Schou. For Henrik Mikkelsen har det været naturligt at invitere Køge Handelsskoles elever ind i Zealands MakerSpace. Det giver mening, fordi uddannelsesinstitutionerne i CAMPUS Køge sammen udgør alle trin på uddannelsestrappen og på grund af det rent menneskelige i at interesse sig og engagere sig i nye faglige udfordringer," siger Henrik Mikkelsen og fortsætter: "De har lagt stor energi i arbejdet med at følge deres drøm - og det giver en eksplosiv indlæringsevne og drive. Det har været en stor fornøjelse at se dem - og understøtte og opleve dem i processen - det bliver spændende at følge dem til resultatet inden konkurrencen begynder".

På sporet af det færdige resultat
"Vi er også kommet vidt i vores brainstorming - og været over to andre produktideer, indtil vi kom op med idegrundlaget til vores virksomhed Table Solutions. Vi vil lave borde, som kan gøre hverdagen nemmere for den enkelte elev og studerende og sørger for, at det ikke er de små problemer, der hindrer dem i tage en god uddannelse. Vi arbejder med en ny type skolebord, som er udstyret med en LED-lampe med justerbart lys, som kan lægges ned i bordet, to stikkontakter til tre-stik, elektrisk hæve/sænke funktion, skuffe og et smart plug-in system, så bordene nemt og hurtigt kan forsyne hinanden med strøm. Formålet er at give alle de bedste forudsætninger for at lære ved at minimere rod, ledningskoks på gulvene, direkte adgang til strøm og lys, man individuelt kan styre. Det er meningen, at skolerne, der indkøber bordene, kan "customize" deres borde, så de matcher deres elevers behov og tilkøbe ekstra gear. Vi har også fokus på bæredygtighed, så bordpladerne er FSC-mærket, for naturligvis skal vores løsning ikke bare være godt for studiemiljøet. Der skal også være sikkerhed for, at plante- og dyreliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder med træet, er uddannede til det og får ordenlig sikkerhedsudstyr og en fair løn," siger Patrick Schou.