Om Campus Køge

Vi forener uddannelse, innovation og erhverv.

 

Vi samarbejder om at

 • Styrke fagligheder
 • skabe bedre studiemiljøer
 • sikre større fastholdelse og gennemførsel for elever, studerende og kursister i uddannelse

 

CAMPUS Køges mission

Vi forener uddannelse, innovation og erhverv.

 

CAMPUS Køges vision

CAMPUS Køge vil uddanne kvalificeredet arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked.

Vi vil nå vores vision ved at sikre et attraktivt læringsmiljø med dygtige undervisere, der kan sikre vores elever, studerende og kursister høj faglighed og nysgerrighed. Endvidere vil vi være katalysator for innovative metodetilgange og udviklingen af nye forretningsmodeller, som skal bidrage til vækst i regionen.

 

CAMPUS Køges fem visionspunkter:

 • En dynamo for innovation
  Vi vil skabe et bæredygtigt og udviklende fundament for kreativ læring, som sikrer at flere idéer bliver til virkelighed. Nytænkning og kreativitet skal højne uddannelsernes kvalitet og styrke iværksætteriet i lokalmiljøet. Innovation skal være regionens kilde til fremtidig vækst.
   
 • En kortere rejseafstand til ny viden
  Vi vil uddanne de bedst kvalificerede kandidater til fremtidens arbejdsmarked. Ved at tilbyde et varieret og progressivt uddannelseslandkort sikrer vi de bedste kompetencer og skaber samtidig incitament blandt regionens borgere til at forankre sig lokalt.
   
 • Et dynamisk og trygt studiemiljø
  CAMPUS Køge skal være et helhedsorienteret fællesskab, som forener studie med fritid og uddannelse med erhvervsliv. Campuslandskabet skal have indbydende lærings- og udendørsmiljøer, aktiviteter og tilbud, der leder til samskabelse og nye bekendtskaber blandt alle regionens borgere. Vi arbejder med hjerterum og indbyrdes respekt, hvilket skal sikre, at alle gennemfører en uddannelse.
   
 • En anerkendende og attraktiv arbejdsplads
  Vi vil skabe et undervisningsfællesskab, hvori vores lærere trives, udvikler sig og inspirerer hinanden. For at sikre de bedste forbilleder for vores elever, studerende og kursister vil vi tiltrække de bedst kvalificerede og mest motiverede lærere gennem et fagligt solidt og trygt miljø, strategisk kompetenceudvikling og tværinstitutionelle samarbejder.
   
 • Et fyrtårn for Køge
  Vi vil gøre Køge til et lokalt og regionalt knudepunkt for uddannelse for derigennem at sikre kvalificeret arbejdskraft lokalt, regionalt og internationalt. Vi vil sætte Køge på uddannelseslandkortet ved at lade globale og innovative perspektiver tage afsæt i lokale omgivelser med stolte traditioner.

 

I CAMPUS Køge vil vi

 • Uddanne vores elever, studerende og kursister til tværfaglig nysgerrighed og kreativitet, som inspirerer til livslang læring.
 • Give vores elever, studerende og kursister de rette kompetencer for derigennem at sikre systematisk læring og refleksion.
 • Give vores elever, studerende og kursister muligheden for at samarbejde i et attraktivt, udviklende og tværfagligt fællesskab, som gennem relationer forbereder dem på et mangfoldigt arbejdsmarked.
 • Skabe tryghed og anerkende vores elever, studerende og kursister fagligt, såvel som socialt, så de kan tage vare på sig selv og andre.

 

Hjemsted for idérigdom

Sammen sikrer partnerne regionens borgere en kortere rejseafstand til ny viden og en stærk tilknytning til lokalområdet, som gør det muligt for alle at uddanne sig inden for deres talenter og interesser. CAMPUS Køge er hjemsted for idérigdom samt kloge hænder og hoveder, der sammen skaber et kreativt og indbydende studiemiljø, hvor studieliv forenes med fritid og uddannelse med erhvervsliv.

Formålet

I CAMPUS Køge arbejder vi for, at alle udvikles, inspireres og trives, imens de tilegner sig ny viden. Formålet er at øge kvaliteten af uddannelserne sa kandidaternes beskræftigelsesmuligheder forbedres og der inspireres til livslang læring. Det er vores mål at uddanne til et mangfoldigt arbejdsmarked er vores fornemmeste opgave.

I 2011 underskrev parterne henholdsvis Kommisoriet for CAMPUS Køge samt Visionspapiret for CAMPUS Køge for at sikre en fælles retning for campus' udvikling over de næste år. Du finder dokumenterne i den blå kasse til højre.