Om Campus Køge

Vi forener uddannelse, innovation og erhverv.


I et tæt samarbejde bestående af Køge og Stevns Kommune, Region Sjælland, det lokale erhvervsliv og 12 forskellige uddannelsesinstitutioner bidrager CAMPUS Køge til den nationale målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, mens 60 % skal gennemføre en videregående uddannelse.

 

Hjemsted for idérigdom

Sammen sikrer partnerne regionens borgere en kortere rejseafstand til ny viden og en stærk tilknytning til lokalområdet, som gør det muligt for alle at uddanne sig inden for deres talenter og interesser. CAMPUS Køge er hjemsted for idérigdom samt kloge hænder og hoveder, der sammen skaber et kreativt og indbydende studiemiljø, hvor studieliv forenes med fritid og uddannelse med erhvervsliv.

Formålet

I CAMPUS Køge arbejder vi for, at alle udvikles, inspireres og trives, imens de tilegner sig ny viden. Vi ønsker at brolægge vores elevers, studerendes og kursisters uddannelsesvej med mod på livslang læring, refleksion og nysgerrighed. Det at uddanne til et mangfoldigt arbejdsmarked er vores fornemmeste opgave.

I 2011 underskrev parterne henholdsvis Kommisoriet for CAMPUS Køge samt Visionspairet for CAMPUS Køge for at sikre en fælles retning for campus' udvikling over de næste år. Du finder dokumenterne i den blå kasse til højre.