Historie

Kongstanken om Køge som uddannelsesby blev realiseret ved et sættemøde i april 2011, hvor vores partnere besluttede at etablere et campusfællesskab. Resten er historie og illustreres nedenfor:

Historie


Et ambitiøst, lokalforankret bidrag

CAMPUS Køge er et ambitiøst lokalforankret bidrag til den nationale målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, mens 60 % skal gennemføre en videregående uddannelse frem mod 2020.

Campussamarbejdet er ligeledes et vigtigt element i Region Sjællands strategi for kompetenceudvikling blandt voksne og styrkelse af forskning og innovative miljøer.

På sigt vil vi endvidere inddrage Køges erhvervsliv med henblik på udvikling af vækstmuligheder. Således forener vi uddannelse, innovation og erhverv.

Har I som uddannelsesinstitution, virksomhed eller anden interessent et ønske om at blive en del af CAMPUS Køge, så kontakt Campuskoordinator Fie Illum Jessen.

 

CAMPUS Køge 2009-2017