Ledelse

CAMPUS Køge er et samarbejdende campus-partnerskab med et ledelsesmæssigt og politisk fokus fra alle partnere.

CAMPUS Køge er et partnerskab af kommuner, Region Sjælland og samtlige uddannelsesinstitutioner i og omkring Køge. Campus arbejder for vores partnere med henblik på at løse fælles udfordringer.

 

Partnerorganisationsdiagram for CAMPUS Køge

Organisationsdiagram 2018 ny

CAMPUS Køge er inddelt i 3 ledelseslag

CAMPUS Køge Referencegruppe

CAMPUS Køges referencegruppe er sammensat af partnernes bestyrelsesformænd, politiske repræsentanter fra henholdsvis Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Skoleudvalget. Referencegruppen godkender bl.a. indstillinger fra projektgruppen, samt fastlægger de overordnende retningslinjer for campussamarbejdet. Dertil er det deltagernes opgave, at sikre den løbende uddannelsespolitiske koordination og afklaring i forhold til deres uddannelsesinstitutioner og i forhold til deres politiske bagland.

Campus-koordinatoren indgår som facilitator for denne del af CAMPUS-samarbejdet.

 

CAMPUS Køge Projektgruppe

Projektgruppen består af ledere fra alle partnerorganisationerne. De mødes ca. fire gange årligt og kommer med forslag og indstillinger til referencegruppen.

Projektgruppen udpeger en formand og en næstformand. De er tilknyttet referencegruppen som associerede medlemmer.

Køge Kommune stiller sekretariatsbistand til rådighed. Projektgruppen etablerer arbejdsgrupper og udvalg sammensat repræsentativt af de interesserede parter.

 

CAMPUS Køge Koordinationsgruppe

Udviklingen af campus-området håndteres af en byudviklingsgruppe i Køge Kommune. Arbejdet koordineres af Koordinationsgruppen under ledelse af Køge Kommunes Borgmester. Gruppens formål er at sikre en koordinering og kobling mellem uddannelsessporet (projektgruppen) og Byudviklingssporet, som håndteres af Køge Kommunes teknik og miljøforvaltning. Gruppen orienterer hinanden løbende om udviklingstiltag og mødes fast to gange årligt. 

 

DOWNLOAD OVERSIGT OVER MEDLEMMERNE I DE 3 GRUPPER
MØDEKALENDER, CAMPUS KØGE 2019 
CAMPUS KØGE STRATEGI 2019-22
DOWNLOAD ORGANISATIONSDIAGRAM FOR CAMPUS KØGE