Projektgruppen

Projektgruppen består af ledere fra alle partnerorganisationerne. De mødes ca. fire gange årligt og kommer med forslag og indstillinger til referencegruppen.

Projektgruppen udpeger en formand og en næstformand. De er tilknyttet referencegruppen som associerede medlemmer.

Køge Kommune stiller sekretariatsbistand til rådighed. Projektgruppen etablerer arbejdsgrupper og udvalg sammensat repræsentativt af de interesserede parter.

Formand Tim Christensen Direktør Køge Handelsskole
Næstformand John Norman      Direktør EUC Sjælland
Sekretær Bjarne Andersen Arbejdsmarkedschef Køge Kommune
  Ulf Lolk Larsen Centerchef Center for Dansk og Integration
  Jørgen Heramb Campuschef Erhvervsakademi Sjælland
  Peter Schiødt Rektor Køge Gymnasium
  Elisabeth Dolmer Forstander     Klemmenstrupgård Produktionshøjskole
  Maj-Britt Jensen Udviklingschef Region Sjælland
  Maria Volf Lindhardt Uddannelsesleder Roskilde Universitet
  Daniel Gottrup Centerchef Stevns Kommune
  Mark Jensen  Centerleder Ungdommens Uddannelsesvejledning
  Dorthe Jensen Lundqvist Rektor VUC Roskilde Greve Køge
  Mette de la Cour Sell    Uddannelsesleder ZBC
  Preben Kærsgaard Philipson Afdelingschef VUC Roskilde Greve Køge
  Søren Thorborg Skolechef Køge Kommune
  René Høtbjerg Øhlenschlæger Biblioteksfaglig leder Køge Bibliotekerne
  Anja Daugaard Konsulent Region Sjælland

Arbejdet supporteres af CAMPUS koordinator, Fie Illum Jessen.