CAMPUS Køges Referencegruppe

CAMPUS Køges referencegruppe er sammensat af partnernes bestyrelsesformænd, politiske repræsentanter fra henholdsvis Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og Skoleudvalget. Referencegruppen godkender bl.a. indstillinger fra projektgruppen, samt fastlægger de overordnende retningslinjer for campussamarbejdet. Dertil er det deltagernes opgave, at sikre den løbende uddannelsespolitiske koordination og afklaring i forhold til deres uddannelsesinstitutioner og i forhold til deres politiske bagland.

Campus-koordinatoren indgår som facilitator for denne del af CAMPUS-samarbejdet.

Politiske repræsentanter Mads Andersen Byrådsmedlem - formand for Skoleudvalget - formand for CAMPUS Køges referencegruppe Køge Kommune
Politiske repræsentanter Lissi Kirk Byrådsmedlem -  formand for Social- og arbejdsmarkedsudvalget Køge Kommune
Politiske repræsentanter Helle Poulsen Byrådsmedlem - næstformand for Social- og arbejdsmarkedsudvalget Køge Kommune
Politiske repræsentanter Jette W. Jørgensen Bestyrelsesformand & skoleudvalget  Køge Kommune
  Susanne Lundvald Bestyrelsesformand Erhvervsakademi Sjælland
  Ulla Skaarup Rektor Erhvervsakademi Sjælland
  Johannes Jacobsen Bestyrelsesformand EUC Sjælland
  Anton Svendsen Bestyrelsesformand Køge Gymnasium
  Søren Eltorp Bestyrelsesformand Køge Handelsskole
  Jørn Rasmussen Bestyrelsesformand Klemmenstrupgård Produktionshøjskole
  Torben Hack Regionsmedlem Region Sjælland
  Maria Volf Lindhardt Uddannelseschef Roskilde Universitet
  Jan Bagge Vicedirektør ZBC
  Astrid Dahl Bestyrelsesformand VUC Roskilde Greve Køge
  Jytte Dahl Bibliotekschef Køge Bibliotekerne
Associerede medlemmer Tim Christensen Direktør Køge Handelsskole
Associerede medlemmer Henrik Laybourne Direktør Køge Kommune
Associerede medlemmer  Vakant Direktør Stevns Kommune