Partnere

CAMPUS Køge består af 15 partnere, der samarbejder om at:
  • Bidrage til lokal og regional vækst.
  • Nå den nationale målsætning om, at alle 25-årige enten skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.
  • Arbejde ud fra kommissoriet og visionspapiret for et kommende CAMPUS Køge.
NY PARTNER?

Hvis I som uddannelsesinstitution, virksomhed eller anden interessent ønsker at blive en del af CAMPUS Køge, er I meget velkomne til at tage kontakt til campus-koordinator, Fie Illum Jessen.