Center for Dansk og Integration

Derfor er vi med
  • CDI bidrager med et interkulturelt læringsmiljø.
  • CDI bidrager med en koordinerende integrations – og beskæftigelsesindsats i Køge Kommune.
  • CDI ser muligheder for samarbejde på tværs af forskellige uddannelsesinstitutioner på CAMPUS Køge.
  • CDI tilbyder dansk til alle udlændinge, uanset kort eller lang uddannelse fra hjemlandet eller opholdstid i Danmark

 

 

  

Billede er taget af fotograf Leah Meany Kristensen.