Erhvervsakademi Sjælland - Køge

Derfor er vi med

Erhvervsakademi-Køge er indgået i samarbejdet omkring CAMPUS Køge fordi vi gerne vil brande Køge som uddannelsesby – især i forhold til videregående uddannelser. Samtidig vil vi gerne være med til at opbygge et attraktivt og mangfoldigt studiemiljø med fokus på faglighed og læring.

Vi vil også gerne styrke samarbejdet på tværs, især der hvor det giver værdi til EASJ som fx brobygning mellem EUD og gymnasier med henblik på opbygning af innovationsmiljø, sprogkurser til internationale studerende i samarbejde med CDI og studieboliger til både danske og internationale studerende.

Endvidere vil vi gerne være med til at opbygge fælles servicefunktioner som fx rengøring, snerydning og kantine såfremt det kvalitets- og budgetmæssigt og strategisk hænger sammen.

 

EASj2