Klemmenstrupgård produktionshøjskole

Derfor er vi med

Klemmenstrupgård er med i CAMPUS Køge, fordi vi er en ”anden vej til uddannelse” for mange unge, som har det svært ved at komme i gang med en uddannelse. Klemmenstrupgård ser samspillet mellem uddannelserne som en gevinst for alle, og i særdeleshed de unge.

Mange elever fra Klemmenstrupgård går videre til uddannelse i CAMPUS Køge, og jo stærkere samarbejdet bliver, des stærkere bliver uddannelserne og mulighederne for den unge. Det ses eksempelvis gennem tiltag på tværs af uddannelserne som sportsevents, kokkeskoler etc. Det gavner de unge, som også får skabt et netværk og får nye muligheder.

Vi deltager også i samarbejdet for at nedbryde den klassiske opdeling mellem uddannelserne. Hvis vi skal styrke forholdene for de svage unge, skal vi tænke innovativt og have eleverne i centrum. Det arbejder Klemmenstrupgård på som en del af CAMPUS Køge.

Klemmenstrupgård