Køge Bibliotekerne

facebook icon preview 1 400x400

Derfor er vi med

KøgeBibliotekerne styrker livslang læring og uddannelse.

De studerende i CAMPUS Køge bør ud over kvalificeret undervisning have de bedste muligheder for adgang til viden, informationssøgningskompetence, digital dannelse og kildekritik samt projektvejledning og tværgående studiemiljø. Det vil KøgeBibliotekerne gerne bidrage til i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne – og altid med udgangspunkt i de studerendes behov. 

Med et let tilgængeligt bibliotekstilbud er der belæg for at flere gennemfører deres ungdomsuddannelser, gennemfører med bedre resultat og er mere studieparate til deres videre uddannelsesforløb. Hermed sættes strøm til visionen om Køge som succesfuld og fremsynet uddannelsesby.

Vi tror både på den personlige værdi for de unge og den samfundsmæssige værdi, det giver at kunne løfte ambitionen i flok!

Derfor indgår KøgeBibliotekerne i gensidigt forpligtende samarbejder og innovative udviklingsprojekter inden for CAMPUS Køge.