CAMPUS Køge SSP netværk

I CAMPUS Køge arbejder vi på at forbedre eksisterende og udvikle nye tilbud til vores elever, studerende, kursister og medarbejdere. Vi har derfor nedsat forskellige udvalg. De samarbejder om at sikre, at vi har de rette kompetencer til at realisere det fulde potentiale for alle vores elever, studerende, kursister og ansatte samt for partnerorganisationerne.

I CAMPUS Køge – SSP netværket samarbejder partnerne om at forebygge og reducere kriminalitet for at sikre et trygt studiemiljø for alle på CAMPUS Køge.

CAMPUS Køge har et godt og trygt studiemiljø, men vi skal være på forkant, så vi kan hjælpe alle igennem et godt uddannelsesforløb. Derfor har CAMPUS Køge og SSP dannet et netværk for at skabe en klar, fælles holdning til, hvordan vi eksempelvis forebygger kriminalitet og misbrug af rusmidler i CAMPUS Køge.

Netværket består af repræsentater fra de forskellige CAMPUS partnere samt SSP Køge. Gennem fælles vidensdeling arbejder netværket imod f.eks. at forebygge og reducere kriminalitet, sikre ressourcer til lokale problemstillinger, gennemføre og koordinere den lokale kriminalpræventive forebyggelse, udførelsen af et lokalt kriminalpræventivt handleberedsskab etc. I 'Vores indsatsområder'-boksen til højre kan du læse mere om nogen af vores specifikke indsatser.

 

Netværket arbejder bl.a. med at:
  • Styrke trygheden i uddannelsesmiljøet.
  • Forbedre fastholdelsesprocenten.
  • Hjælpe unge (hjælp til selvhjælp).
  • Forebygge kriminalitet.
     
24 repræsentanter for uddannelserne i CAMPUS Køge og SSP

Campus–SSP-netværket er sammensat af 24 repræsentanter for samtlige uddannelsesinstitutioner. Formanden for gruppen er uddannelseschef for EUX & EUD Business på Køge Handelsskole, Hans Severinsen, som også sidder i Lokalrådet. Næstformand er udviklingschef for EUC Sjælland, Søren Kokholm. De arbejder tæt sammen med SSP-leder, Pia Borg og Campus-koordinator, Fie Illum Jessen på at facilitere samarbejdet og sikre fremdrift i samarbejdet.

Det samlede Campus–SSP netværk mødes tre-fire gange årligt og behandler forskellige temaer, som både tager højde for CAMPUS Køges behov, men også laver handleplaner i overensstemmelse med beslutningerne i SSP-Køges Styregruppe.

Netværkets beslutninger bliver tilbageført gennem deltagerne til uddannelsesinstitutionerne, og sikrer et styrket samarbejde på området både overordnet og individuelt på tværs af uddannelsesinstitutionerne.

Har du spørgsmål, kommentarer eller gode ideer til den campus-SSP netværket, så kontakt SSP leder, Pia Borg på pia.borg@koege.dk eller campus-koordinator, Fie Illum Jessen på fie.illum.jessen@koege.dk.

Læs hele artiklen her