CAMPUS Køges Innovationsgruppe

I CAMPUS Køge arbejder vi på at forbedre eksisterende og udvikle nye tilbud til vores elever, studerende, kursister og medarbejdere. Vi har derfor nedsat forskellige udvalg. De samarbejder om at sikre, at vi har de rette kompetencer til at realisere det fulde potentiale for alle vores elever, studerende, kursister og ansatte samt for partnerorganisationerne.

CAMPUS Køge anvender, praksisformilder og udvikler innovative metoder på tværs af alle uddannelserne tilknyttet campus. Det sker i samspil med både offentlige og private virksomheder, samt de højere uddannelsesinstitutioner.

Innovation er vores varemærke og det betyder, at innovation arbejdes ind som et mindset. Innovation og nytænkning skal være bærende elementer i alt, hvad vi gør. Det er fundamentet for kreativ læring, der sikrer at flere ideer bliver til virkelighed. Dette skal være med til at højne uddannelsernes kvalitet og forbedre iværksættermiljøet.

Innovationsgruppen samarbejder om at:
  • Udfordre metoder og øge vidensdelingen omkring dem.
  • Skabe en ny læringskultur, og sætter derfor synlig læring som mål.
  • Etablere et innovationsmiljø og iværksætte samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og på sigt erhvervslivet.
     

Hensigten er, at vores elever, studerende, kursister og ansatte bliver stimuleret til at tænke nyt, se muligheder og omsætte ideer til værdi. CAMPUS Køge arbejder derfor med innovation og inkubation som sideløbende forenelige initiativer.

Innovation

Vi arbejder på at starte et kreativt, højteknologisk prototypeværksted, hvor ideer og projekter kan omsættes til fysisk form. Vores elever, studerende, kursister og ansatte har de gode ideer og vi ønsker at stille bl.a. 3D printere, laserskærere og CNC maskiner til rådighed. CAMPUS Køges innovationsværksted - maker space - skal gøre det muligt at arbejde aktivt og praktisk med innovation igennem prototyping, produktudvikling og idégenerering.

Inkubation (Endnu på idéstadiet)

Vores undervisere, erhvervslivet og netværk i øvrigt har erfaring med at støtte og rådgive elever, studerende og kursister med at nyskabelse i forretningsøjemed eller værdiskabelse i bredere forstand. CAMPUS Køge arbejder derfor med forskellige scenarier for et inkubationssetup, som bl.a. tilbyder workshops og undervisningsforløb fokuseret på innovation, kreativitet og entreprenørskab.

Vi informerer løbende om udviklingen af både innovationsmiljø og inkubationsmiljø på denne side.


Har du spørgsmål, kommentarer eller gode ideer til innovationsudvikling i CAMPUS Køge, så kontakt campus-koordinator, Fie Illum Jessen på fie.illum.jessen@koege.dk.