CAMPUS Køges Internationale arbejdsgruppe

I CAMPUS Køge arbejder vi på at forbedre eksisterende og udvikle nye tilbud til vores elever, studerende, kursister og medarbejdere. Vi har derfor vedtaget en strategi og nedsat forskellige udvalg. De samarbejder om at sikre, at vi har de rette kompetencer til at realisere det fulde potentiale for alle vores elever, studerende, kursister og ansatte samt for partnerorganisationerne.

CAMPUS Køge indgår i mange internationale netværk og alliancer og sender årligt flere hundrede elever og lærere til Europa, Asien og USA på studierejser, udveksling og i praktik. Målet er, at studerende og lærere samarbejder og udveksler viden og idéer på tværs af landegrænser og bliver forberedt på et liv i en global verden.

Et internationalt læringsmiljø bidrager til at højne den faglige kvalitet inden for uddannelserne og forbedrer de internationale kompetencer og netværk hos vores elever, studerende og kursister. Vi er derfor internationalt orienteret og internationalisering er integreret i vores værdigrundlag og metodevalg. 

CAMPUS Køges internationale gruppe arbejder med internationalisering som et middel til at blive bedre inden for CAMPUS Køges fokusområder. Gruppen anerkender, at viden og talent ikke kun findes inden for nationale grænser, men skal søges og skabes i samspil med resten af verden.  

Den internationale arbejdsgruppes primære formål:
 • Er at tiltrække projekter og styrke det internationale netværk til gavn for hele campus.
   
Den internationale arbejdsgruppe har en målsætning om at:
 • Sikre at vores elever, studerende og kursister får en uddannelse med internationalt perspektiv og opnår globale, faglige og interkulturelle kompetencer og et globalt udsyn.
 • Øge udvekslingsmulighederne for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister og ansatte for at give dem internationale erfaringer og viden.
 • Styrke de enkelte institutioners internationale arbejde og skabe indbyrdes netværk, som gør CAMPUS Køge til en interessant samarbejdspartner for udenlandske uddannelsesinstitutioner og virksomheder.
 • Sikre at campus-institutionerne er attraktive for udenlandske elever, studerende og undervisere.
 • Supportere campus-institutionerne i at være attraktive samarbejdspartnere.
 • Understøtte campus-institutionernes udvikling af attraktive faglige miljøer, der kan bidrage til at tiltrække og fastholde højt kvalificeret arbejdskraft i regionen.
   
De internationale mål udmøntes ved at:
 • Styrke institutionernes globale orientering og image.
 • Identificere trends på internationalt niveau, som kan omsættes til konkrete projektideer.
 • Styrke organisationens interkulturelle kompetencer.
 • Integrere den globale dimension i undervisningen på alle niveauer.
 • Udbyde uddannelser på engelsk.
 • Inddrage alle personalegrupper i internationaliseringsprocessen.
 • Øge mobiliteten blandt elever, studerende og undervisere.
 • Bruge den nyeste kommunikationsteknologi som redskab til internationalisering.
 • Deltage i internationalt samarbejde for uddannelse.
   
Eric Van Leenen International koordinator Køge Kommune
Finn Arvid Olsson Stabschef Køge Handelsskole
Jesper Clausen Uddannelsesschef Køge EUC Sjælland
Peter Brink Thomsen Uddannelsesleder Køge Gymnasium
Jørgen Heramb Campuschef Erhvervsakademi Sjælland
Peter Andreassen International koordinator Produktionsskolen Klemmenstrupgaard
Bente bertelsen Lærer Køge Gymnasium
Helle Søgaard Teamleder - Education and Internationalisation Roskilde Universitetscenter (RUC)
Allan Corfitsen Centerchef KHS

Har du spørgsmål, kommentarer eller gode ideer til den internationale arbejdsgruppe i CAMPUS Køge, så kontakt tovholder, Eric Van Leenen på eric.van.leenen@koege.dk eller campus-koordinator, Fie Illum Jessen på fie.illum.jessen@koege.dk.