CAMPUS Køges Juridiske arbejdsgruppe

I CAMPUS Køge arbejder vi på at forbedre eksisterende og udvikle nye tilbud til vores elever, studerende, kursister og medarbejdere. Vi har derfor vedtaget en strategi og nedsat forskellige udvalg. De samarbejder om at sikre, at vi har de rette kompetencer til at realisere det fulde potentiale for alle vores elever, studerende, kursister og ansatte samt for partnerorganisationerne.

Den juridiske arbejdsgruppe i CAMPUS Køge arbejder med alle juridiske forhold for campus som samlet enhed.

CAMPUS Køges juridiske arbejdsgruppe lægger vægt på at udfærdige værdiskabende løsninger, der bygger på indsigt i de enkelte organisationer og campus som helhed. Gruppen går til samarbejdet med engagement, såvel internt som eksternt, og stræber efter i alle forhold at være en troværdig og ansvarsbevidst samarbejdspartner.

Den juridiske arbejdsgruppes primære formål:
  • Er at levere juridiske løsninger og konstellationer, der er brugbare, handlingsorienterede og værdiskabende for campus.
     

Gruppen arbejder med ad hoc sager for campus-samarbejdet.

Den juridiske arbejdsgruppe er sammensat af:
Rikke Lücking  Uddannelseschef Køge  EUC Sjælland
Bjarne Andersen Arbejdsmarkedschef Køge Kommune
Stig Johansen Vicedirektør og CFO Køge Handelsskole

Har du spørgsmål, kommentarer eller gode ideer til den juridiske arbejdsgruppe i CAMPUS Køge, så kontakt tovholder, Stig Johansen på shj@khs.dk eller campus-koordinator, Fie Illum Jessen på fie.illum.jessen@koege.dk.