Campus-præst

Campus-præsten vil gerne hjælpe alle tilknyttet campus med at finde deres eget ståsted i livet. Vi byder velkommen til Nadia, som også er sognepræst i Ejby Sogn.

Nadia er ansat som campus-præst 10 timer ugentligt og hun står til rådighed for elever, studerende, kursister og ansatte i CAMPUS Køge som en ekstra ressource.

Hvad kan man bruge dig til?

” - Det kan være til samtale, sparring, oplæg, debat eller andet. Jeg skal ses som en ekstra ressource både for studerende og for underviserne, og samarbejdet med underviserne ser jeg meget frem til, pointerer hun”.

Nadia vil gerne inddrages i undervisningen

Som en del af undervisningen kommer Nadia med forskellige tilgange;

  • Sociale tilgange - eksempelvis studiekreds med tematiske oplæg/debatforum om sorg, ensomhed, præstationspres, glæde etc., men hun kan også koordinere og være del af indsatser fra f.eks. Kræftens Bekæmpelse sorggrupper eller TUBA-grupper.
  • Faglige tilgange - eksempelvis indgå i undervisningen om livets aspekter, religion, filosofi, trivsel i klassen m.v. Nadia har allerede afholdt forskellige oplæg på ZBC, Jobportalen og Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård.
  • Ungdomstemaer - med fokus på ungdomstemaer, som fællesskab, ensomhed, at vælge, ansvar, at stå på egne ben, afkobling og pusterum. Her kan den personlige samtale med præsten give et frirum for især de unge til at få fortalt om deres udfordringer og blive lyttet til.

En at snakke med personligt;
Hvad taler man med præsten om? Der er ingen problemer eller udfordringer, der er for store eller for små til en samtale med præsten. Når bekymringer, problemer eller sorg fylder hos elever, er de mindre læringsparate, og det kan være svært at være helt til stede i læringsmiljøet. Deres dialog med Nadia kan bidrage til at fremme elevers trivsel, som gør, at de kan få større udbytte af undervisningen. Derigennem understøtter hun de unges læring i CAMPUS Køge.

Kunsten i samtalen;
Præster er særligt uddannede til samtalen omkring at have mistet, sorg, sociale udfordringer, ensomhed, præstationspres m.v. Nadia kan i forhold til elevers forældre og ansatte i CAMPUS Køge også indgå i samtaler om sjælesorg, trivsel og livskriser m.v.

Nadia erstatter ingen medarbejdere, men kommer derimod med et sæt af nye kompetencer, som kan supplere vores eksisterende tilbud inden for det menneskelige aspekt.

VIGTIGT omkring vores Campuspræst:

  • Har tavshedspligt og er ikke en myndighed
  • Samtaleemnerne kan handle om alt i livet
  • Er en del af kriseberedskabet på CAMPUS Køge
  • Præsten er for alle – uanset trosretning eller ingen trosretning
  • Er uden for skolesystemet

Hvordan kontakter man Nadia?

Sted og tid for en samtale aftales på mail eller telefon.
Nadia Hoxer Dyhrberg-Krantz, nhk@km.dk og telefon 3045 2299.
Tøv ikke med at kontakte Nadia, hvis I er i tvivl eller har spørgsmål.

Campuspræst i CAMPUS Køge

Roskilde Stift, Køge Provsti og CAMPUS Køge har samarbejdet om at ansætte en campuspræst til CAMPUS Køge, og valget faldt på Nadia Hoxer Dyhrberg-Krantz. Præsten er ansat som almindelig sognepræst i Ejby Sogn og i CAMPUS Køge som campuspræst svarende til 10 timer om ugen. Præsten er ansat og lønnet af Kirkeministeriet, og hun står til rådighed for elever, studerende, kursister og ansatte i CAMPUS Køge som en ekstra ressource. Nadia er 35 år gammel, uddannet teolog og præst og vil meget gerne indgå i dialog med alle i CAMPUS Køge.