CAMPUS Køges studie- og eventråd

 

I CAMPUS Køge arbejder vi på at forbedre eksisterende og udvikle nye tilbud til vores elever, studerende, kursister og medarbejdere. Vi har derfor vedtaget en strategi og nedsat forskellige udvalg. De samarbejder om at sikre, at vi har de rette kompetencer til at realisere det fulde potentiale for alle vores elever, studerende, kursister og ansatte samt for partnerorganisationerne.

 

CAMPUS Køge ønsker at skabe et attraktivt studiemiljø med flere faglige og sociale arrangementer og faciliteter. Det skal bidrage til at skabe en fælles identitet blandt vores elever, studerende, kursister og ansatte.

 

CAMPUS Køge vil skabe et udviklende studiemiljø, hvor der er hjerterum, så alle vores elever, studerende og kursister gennemfører en uddannelse. Vi vil derfor skabe rammerne for læring gennem et levende, kreativt og indbydende campus-fællesskab.

 

CAMPUS Køges Studie- og Eventråd

Partnerne har nedsat Campus Køge Studie- & Eventråd, som arbejder med elevinvolvering og indflydelse i alle beslutninger - fra idegenerering til planlægning og afvikling af events på tværs af institutionerne.

 

Rådet består af Køge Gymnasium, Produktionsskolen Klemmenstrupgård, EUC Sjælland, Køge Handelsskole og ZBC. Hver skole er repræsenteret med 3 elever fra eget elevråd.

 

Events

I skoleåret 2016/2017 har eventrådet afviklet flere events: 

  • Få styr på din Privatøkonomi / Foredrag
  • Foredrag om personlig branding på Linkedin
  • Eksamensangst / Få det bedste ud af din eksamensskræk v. Mads Herschend
  • Uautoriseret voksen / om voksenlivets udfordringer v. Hasse Rørmose
  • Be yourself..everyone else is taken / v. Anders Kofoed Pedersen
  • 2 x LAN party på Køge Gymnasium med deltagere fra Køge Gymnasium, Køge Handelsskole og EUC
  • Elevrådskonference.
  • Idegenereringsdag for kommende skoleår.
  • Møder om ”Hold Køge Ren” og deltagelse i arbejdsgruppe om samme i campus.
  • Deltaget i arbejdsgruppen omkring Lovparken